Yến Tâm Camera xin gửi tới Quý khách hàng hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật như sau:

Trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo các sản phẩm đã bàn giao, các hệ thống đã lắp đặt được hoạt động tối ưu.

Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chúng tôi cung cấp gồm:

  • Cài đặt
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Bảo trì bảo dưỡng.

Hỗ trợ online

  • Dịch vụ hỗ trợ cài đặt, vận hành thiết bị qua các kênh thông tin giữa khách hàng và các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của Công ty.
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ có thể nhận được sự hỗ trợ của các nhân viên kỹ thuật của Công ty thông qua hệ thống dịch vụ điện thoại, email hoặc Teamviewer (hỗ trợ từ xa).

Hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu

  • Dịch vụ cho phép khách hàng nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên viên kỹ thuật của công ty hoặc các chuyên gia của hãng trong quá trình cài đặt, vận hành, bảo trì sản phẩm và hệ thống.
  • Nội dung chi tiết dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu được cung cấp tuỳ thuộc vào nhu cầu của khách hàng..